Reference

Péče o parky Národní kulturní památky Vyšehrad.

Správa a údržba závlahového systému Vyšehrad.

Spolupráce s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Praze při kompostování v malých celcích veřejné zeleně (Vyšehrad) - www.vuzt.cz

Spolupráce na řešení výzkumných úkolů, na tvorbě doktorandských a diplomových prací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a ČZU v Praze - www.czu.cz

Odběratelé:

Národní kulturní památka Vyšehrad - www.praha-vysehrad.cz

Jedličkův ústav a školy - www.jus.cz

URBIA s.r.o. - www.urbia.cz

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - www.kkvys.cz