Reference

Péče o parky Národní kulturní památky Vyšehrad.

Péče o zeleň Jedličkova ústavu a školy.

Správa a údržba závlahového systému Vyšehrad.

Spolupráce s Výzkumným ústavem zemědělské techniky v Praze při kompostování v malých celcích veřejné zeleně (Vyšehrad) - www.vuzt.cz

Spolupráce na řešení výzkumných úkolů, na tvorbě doktorandských a diplomových prací Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a ČZU v Praze - www.czu.cz

Člen mezinárodní organizace v péči o stromy ISA.

Odběratelé:

Národní kulturní památka Vyšehrad - www.praha-vysehrad.cz

Jedličkův ústav a školy - www.jus.cz